stap_1.png

Start verkoop

24 oktober 2018

Op deze dag wordt de verkoopdocumentatie en het inschrijfformulier beschikbaar gesteld. U kunt zich op deze dag zelf óf na de start verkoop inschrijven voor een appartement in het project ‘Residence Oranjeburgh'.

 stap_2.png

INSCHRIJVEN

Uiterlijk 01 november 2018 - 12.00 uur

Na de start verkoop kunt u zich inschrijven voor een appartement. Op het inschrijfformulier dat u tijdens de première heeft gekregen geeft u uw voorkeur op voor één of meerdere appartementnummers. Vóór de sluitingsdatum dient u het formulier (bij voorkeur per e-mail) in bij Kalliste.

stap_3.png

Toewijzing

02 november 2018

Als u een appartement toegewezen heeft gekregen wordt u uiterlijk vrijdag 02 november 2018 hierover gebeld en wordt direct een verkoopgesprek met u ingepland. Alle overige inschrijvers komen automatisch op de reservelijst te staan en krijgen eveneens uiterlijk 02 november 2018 een bevestiging hiervan per e-mail. Indien een optant toch besluit niet voor dit appartement te gaan dan wordt deze opnieuw toegewezen onder de reservekandidaten.

stap_4.png

Verkoopgesprek

november 2018

Het verkoopgesprek heeft u met Yvonne Loos van Kalliste. U krijgt tijdens dit gesprek meer informatie over het plan, het appartement en de optiemogelijkheden van het appartement. 

Voor dit gesprek adviseren wij u om uw financiële mogelijkheden te bespreken met uw eigen adviseur of met onze projectadviseur Fundament Financieel Advies. Een (positief) advies is namelijk bepalend of er al dan niet een koopovereenkomst met u kan worden gesloten voor de woning van uw keuze.

stap_5.png

Optieperiode

5 dagen na uw verkoopgesprek

U neemt alle informatie van het startgesprek mee naar huis. U bekijkt thuis rustig nog eens uw mogelijkheden. Vervolgens laat u binnen 5 werkdagen weten of u tot aankoop van het appartement over wilt gaan. Als u dit niet wenst, dan gaan wij over tot het toewijzen van het appartement aan een andere kandidaat.

stap_6.png

Een feestelijk moment

5 dagen na afloop optieperiode

Nadat u heeft aangegeven dat u de koop- en aannemingsovereenkomst (KO en AO) wilt tekenen, wordt er door ons binnen 5 werkdagen met u een tekenafspraak ingepland mits u kunt aantonen dat u de woning kunt financieren. De ontbindende voorwaarde financiering loopt 2 maanden na het tekenen van de KO af. Dit is de periode die u heeft om uw financiering te regelen. Als dit lukt is de aankoop van uw droomwoning een feit!

Contactpersoon

1
Björn Moust
Projectontwikkelaar
088 - 100 9500

Ontwikkeling

logo_kalliste.jpg

Kalliste Woningbouwontwikkeling BV
Dorpsstraat 57
3433 CM Nieuwegein
info@kalliste.nl
www.kalliste.nl

 Naamloos.jpg

logo_vanEgmond.png

Volg ons op facebook

Om de voortgang van ‘Residence Oranjeburgh’ stap voor stap te volgen geven wij regelmatig updates via Facebook.
Volg ons!